codziennikfeministyczny.pl
Studenci i studentki Akademii Sztuk Pięknych przeciwko wystawie „Chcę być kobietą!”
W imieniu Studenckiej Komisji ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji „Równość” działającej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, która reprezentuje środowisko studentek i studentów wszystkich wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wyrażamy swoje zaniepokojenie i sprzeciw, wobec treści opisu wystawy „Chcę być kobietą!”...