codziennikfeministyczny.pl
Aktywizmem w patriarchat!
Będzie już prawie 10 lat, jak Agnieszka „Furja” Weseli opublikowała w InterAliach, czasopiśmie naukowym poświęconym studiom queer, artykuł pt. „UFA TO TAO”. W tekście Furja opisywała różne nienormatywne praktyki kłirowego, anarchofeministycznego...