chatluongxetnghiem.com
Phòng xét nghiệm chuyển gửi là gì?
Giải nghĩa về PXN chuyển gửi cũng như các hướng dẫn để thiết lập hồ sơ PXN tham chiếu/bên ngoài. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ 0978.335.115