chatluongxetnghiem.com
Hồ sơ yêu cầu đối với phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp I, cấp II
Nhằm cung cấp kiến thức cũng như hướng dẫn thực hiện hồ sơ An toàn sinh học cấp I, cấp II cho các phòng xét nghiệm. Chúng tôi xin chia sẻ bài hướng dẫn thực hiện hồ sơ An toàn sinh học cấp I, cấp II.