chatluongxetnghiem.com
Giới thiệu dịch vụ đào tạo xét nghiệm Y học
4.0 01 Kính gửi Quý khách hàng! Đào tạo liên tục là một phần không thể thiếu đối với mỗi phòng xét nghiệm, đối với mỗi nhân viên xét nghiệm. Đào tạo liên tục là yêu cầu bắt buộc được quy định trong Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế – Hướng …