chatluongxetnghiem.com
Cung cấp bộ công cụ Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm theo 2429 và ISO 15189
Cung cấp bộ công cụ hỗ trợ quá trình Xác định giá trị sử dụng/ Thẩm định phương pháp xét nghiệm hóa sinh và huyết học