chatluongxetnghiem.com
Cách dùng pipet thủy tinh đúng cách để pha chuẩn trong xét nghiệm
Hướng dẫn chi tiết cách chọn lựa và dùng pipet thủy tinh đúng cách để pha các mẫu chuẩn QC, Cal, mẫu ngoại kiểm hoặc hoàn nguyên mẫu đông khô.