chatluongxetnghiem.com
6 yếu tố quan trọng để duy trì được hệ thống QLCL xét nghiệm
Các yếu tố quan trọng nhất để xây dựng và duy trì hệ thống QLCL xét nghiệm theo ISO 15189 và quyết định 2429.