cezar.it
Întuneric - cezar
Colbul se risipi și în fața lui, nu departe, se puteau vedea siluetele plictisite ale celor trei plopi bătrâni din curtea fermei. Privi îndelung... „Doar câțiva pași...” mai gândi și porni agale...