candang.net
Tội ác diệt chủng: Người đàn bà bị đạn xuyên đầu, thấu ngực sống sót khó tin giữa cánh đồng xác chết
Cả nhà bị quân diệt chủng sát hại, bà Sương cũng bị đạn xuyên thấu ngực, thủng đầu. Thế nhưng, như có phép nhiệm mà