blogtiin.com
Bài phát biểu cuối cùng đầy nước mắt của tổng thống Obama
Obama đã chính thức chia tay nhà trắng với bài phát biểu cuối cùng đầy nước mắt khi làm lễ chia tay