blogcuame.net
กรมป่าไม้ปลดล็อก อนุมัติ ตัด “ไม้หวงห้าม” 158 ชนิด ไม้หายากอีก 13 ชนิด ในที่ดินกรรมสิทธิ์
กรมป่าไม้ปลดล็อกให้ตัด “ไม้หวงห้าม” 158 ชนิด “ไม้หายาก” อีก 13 ชนิดในที่ดินเอกชนและที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ ทั้งโฉนด นส.3 ก. ใบจอง สค.1