blogcuame.net
อยากมีลูกต้องมาขอที่นี่ “พระธาตุพนม” มีคนสมหวังแล้วมากมาย
เรียกได้ว่าเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของไทยเลยก็ว่าได้ สำหรับ พระธาตุพนม นั้นเชื่อว่าแทบทุกคนรู้จักเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวนครพนมที่มีชื่อเสียงในด้านความศักดิ์สิทธิ์ ในทุกปีจะมีงานนมัสการพระธาตุในช่วงวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งมีผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนชาวไทย ต่างชาติมาร่วมงานกันเยอะมาก