blogcuame.net
Nhiều người Việt tải mã độc WannaCry về để nghịch ! Cạn lời với những thanh niên này
Một số người Việt đã lên các diễn đàn, mạng xã hội để xin đường dẫn tải về mã độc đang được coi là nguy hiểm nhất thế giới cho mục đích xấu.