blogcuame.net
Choáng với bố chồng giúp con dâu phơi đồ, rửa bát, may váy cho cháu
Về làm dâu từ khi còn đang học năm nhất đại học, nhưng Xuân không ngờ mình lại được cả gia đình chồng cưng chiều, nhất là bố chồng, ông không nề hà việc gì, sẵn sàng xắn tay áo giúp đỡ con dâu làm đủ mọi việc.