blogcuame.net
Bỏ ra gần 1 triệu để mua quả mít 10kg, thế nhưng khi vừa mới bổ ra, mọi người đều tròn mắt ‘Thật không tin nổi!’
Quả đúng như lời quảng cáo, quả mít này không những toàn múi to ngon mà màu sắc cũng đặc biệt khác