blog.pixelmind.org
И DNG сертифициран по ISO - Pixelmind Blog
След като PDF получи сертификация по ISO е ред и на DNG да получи това признание. Това е поредното доказателство, че пътят на отваряне на стандарти е абсол