blog.bong789.com
Chinlone: Môn thể thao lạ và đẹp mắt ở SEA Games 27
Chinlone: Môn thể thao lạ và đẹp mắt ở SEA Games 27 - Chinlone là môn thể thao ít phổ biến bên ngoài Myanmar, nước chủ nhà của SEA Games 27. Chinlone xuất phát từ trò chơi có từ lâu đời, đề cao sự đẹp mắt và tinh thần đoàn kết