bislame.net
U mbajt punëtoria për të Drejtën Humanitare Ndërkombëtare dhe të Drejtën Islame në Lidhje me Konfliktin e Armatosur
Prishtinë, 26 nentor Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (KNKK) në bashkëpunim me Kryesinë e Bashkësisë Islame të Kosovës (BIRK), organizuan punëtori për të Drejtën Humanitare Ndërkombëtare dhe të Drejtën Islame në Lidhje me Konfliktin e Armatosur. Në këtë workshop morën pjesë kryetari i BIRK