freedomnews.pl
Hiszpania zamyka elektrownie atomowe - ::: FREEDOMnews.pl :::
Hiszpańskie Ministerstwo Przemian Ekologicznych osiągnęło porozumienie, aby zamknąć wszystkie elektrownie jądrowe. Ostatnia ma być zamknięta w 2035 r.