freedomnews.pl
Technologia 5G - ::: FREEDOMnews.pl :::
Plany przejścia na 5G na całym świecie są już w toku. Również w Polsce przyjęto projekt ustawy. Wkrótce każde miasto zostanie doposażone w tę technologię.