galatworcow.pl
Matka Prezesa
Mówię o wcześniactwie, wchodzę w tematy, które często w tym temacie się pomija. Blog polecany jest na wielu oddziałach neonatologicznych w całej Polsce, również przez psychologów. Razem z Jasiem niesiemy nadzieję. Tworzymy przystań dla rodziców wcześniaków.