za.jarofquotes.com
...dat hy wat teen die onsterflikes veg, nie baie lank leef nie... - Fles van Aanhalings
...dat hy wat teen die onsterflikes veg, nie baie lank leef nie... -Homerus