cinijacitata.rs
Život je nalik na Olimpijske igre: jedni trguju, drugi gledaju, treći se bore. - Činija Citata
Život je nalik na Olimpijske igre: jedni trguju, drugi gledaju, treći se bore. -Pitagora