cinijacitata.rs
Sva velika djela i sve velike misli su imale besmislen začetak. Velika djela su obično započela na uličnim uglovima ili u pokretnim kružnim vratima. - Činija Citata
Sva velika djela i sve velike misli su imale besmislen začetak. Velika djela su obično započela na uličnim uglovima ili u pokretnim kružnim vratima. -Alber Kami