cinijacitata.rs
Čovek može da ljubi samo onog za koga je uveren da će biti prisutan kad mu ustreba. - Činija Citata
Čovek može da ljubi samo onog za koga je uveren da će biti prisutan kad mu ustreba. -Gete