cinijacitata.rs
Čovek je smrtan, ali njegovo ime ime može postati-besmrtno. - Činija Citata
Čovek je smrtan, ali njegovo ime ime može postati-besmrtno. -Japanska poslovica