cinijacitata.rs
Šta je nesporazum? – Kada u gostima tražiš čašu vode, a budala ti stvarno donese vodu… :D - Činija Citata
Šta je nesporazum? – Kada u gostima tražiš čašu vode, a budala ti stvarno donese vodu… :D