cinijacitata.rs
Pitaju me za tebe. A ja ćutim. Na kojem boku spavaš, pomislim.. - Činija Citata
Pitaju me za tebe. A ja ćutim. Na kojem boku spavaš, pomislim..