cinijacitata.rs
Ne možeš dva puta napraviti istu grešku. Drugi put to više nije greška, nego izbor… - Činija Citata
Ne možeš dva puta napraviti istu grešku. Drugi put to više nije greška, nego izbor…