cinijacitata.rs
Kaže komšinica: Nisam meka na rečima. Bolje mi ide s tvrdim. :D - Činija Citata
Kaže komšinica: Nisam meka na rečima. Bolje mi ide s tvrdim. :D