cinijacitata.rs
Žene su nalik na kišobran – nekoliko zahvata i stvar je već napeta. - Činija Citata
Žene su nalik na kišobran – nekoliko zahvata i stvar je već napeta. -Marcello Mastroianni