cinijacitata.rs
Zarad dobrih navika vredi biti fanatičan. - Činija Citata
Zarad dobrih navika vredi biti fanatičan. -Džon Irving