cinijacitata.rs
Smijemo se i smijat ćemo se, jer je ozbiljnost uvijek bila prijateljica licemjera. - Činija Citata
Smijemo se i smijat ćemo se, jer je ozbiljnost uvijek bila prijateljica licemjera. -Ugo Foscolo