cinijacitata.rs
Ili vi pokrećete dan ili dan pokreće vas. - Činija Citata
Ili vi pokrećete dan ili dan pokreće vas. -Džim Ron