cinijacitata.rs
Prava ljubav razmišlja o trenutku i o vječnosti, ali nikada o trajanju. - Činija Citata
Prava ljubav razmišlja o trenutku i o vječnosti, ali nikada o trajanju. -Fridrih Niče