cinijacitata.rs
Popusti neprijatelju i biti ćeš pobjednik. - Činija Citata
Popusti neprijatelju i biti ćeš pobjednik. -Ovidije