cinijacitata.rs
Nema čoveka koji će postati lider ako želi da uradi sve sam ili dobije sve zasluge za to što radi. - Činija Citata
Nema čoveka koji će postati lider ako želi da uradi sve sam ili dobije sve zasluge za to što radi. -Dejl Karnegi