cinijacitata.rs
Ne laži svog lekara, ispovednika ni advokata. - Činija Citata
Ne laži svog lekara, ispovednika ni advokata. -Džordž Herbert