cinijacitata.rs
Koliko samo briga osoba izgubi kad odluči da neće biti nešto, vec neko. - Činija Citata
Koliko samo briga osoba izgubi kad odluči da neće biti nešto, vec neko. -Koko Šanel