cinijacitata.rs
Ko u ljubavi očekuje samo sreću, taj nema pojma o ljubavi. - Činija Citata
Ko u ljubavi očekuje samo sreću, taj nema pojma o ljubavi. -Pearl S. Buck