cinijacitata.rs
Ko god zadrži sposobnost da vidi ljepotu nikada neće ostariti. - Činija Citata
Ko god zadrži sposobnost da vidi ljepotu nikada neće ostariti. -Franc Kafka