cinijacitata.rs
Jednog dana mi ćemo ustati, a zajedno sa nama će ustati i naše zadnjice zaglavljene u stolicama. - Činija Citata
Jednog dana mi ćemo ustati, a zajedno sa nama će ustati i naše zadnjice zaglavljene u stolicama. -Jean Baudrillard