cinijacitata.rs
Biblija i Crkva su oduvek bile najveći kamen spoticanja na putu emancipacije žena. - Činija Citata
Biblija i Crkva su oduvek bile najveći kamen spoticanja na putu emancipacije žena. -Elizabet Kedi Stenton