cinijacitata.rs
30 miliona dolara potrošeno na neki film; moglo se puno pametnije iskoristiti kao npr. za osvajanje neke manje države! - Činija Citata
30 miliona dolara potrošeno na neki film; moglo se puno pametnije iskoristiti kao npr. za osvajanje neke manje države! -Klint Istvud