cinijacitata.rs
U središtu problema leže mogućnosti. - Činija Citata
U središtu problema leže mogućnosti. -Albert Ajnštajn