cinijacitata.rs
Tuga prenosi čoveka iz veće savršenosti u manju. - Činija Citata
Tuga prenosi čoveka iz veće savršenosti u manju. -Baruh de Spinoza