cinijacitata.rs
Rat protiv strane države počinje jedino kada imućne klase misle da mogu profitirati iz toga. - Činija Citata
Rat protiv strane države počinje jedino kada imućne klase misle da mogu profitirati iz toga. -Džordž Orvel