cinijacitata.rs
Ničega se u životu ne treba bojati, samo treba shvatiti. Što više razumemo, to se manje bojimo. - Činija Citata
Ničega se u životu ne treba bojati, samo treba shvatiti. Što više razumemo, to se manje bojimo. -Marija Kiri