cinijacitata.rs
Vo se vezuje za rogove, a čovek za reč. - Činija Citata
Vo se vezuje za rogove, a čovek za reč. -Srpske poslovice